Wykład poprowadzi ks. prof. Ryszard Knapiński. 

W niedzielę 28 października lubelscy dominikanie wznawiają cykl wykładów “Wiara z patrzenia – Fides ex visu” ks. prof. Ryszarda Knapińskiego z Instytutu Historii sztuki KUL i członka Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

O godz. 17:00, w auli klasztoru, Prof. Knapiński zaprezentuje ikonografię doktrynalną neoromańskiej bazyliki – kościoła uniwersyteckiego pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lugano, w kantonie Ticino, w Szwajcarii.

Bazylika w Lugano przedstawia jeden z okazalszych przykładów realizacji ikonografii doktrynalnej w kościelnym malarstwie monumentalnym z pierwszej połowy XX wieku. Wówczas nowatorstwem odznaczało Benedyktyńskie Bractwo Sztuki Kościelnej, znane jako malarstwo szkoły w Beuron, powstałe na początku XX w. Polichromia w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w dominikańskim kościele uniwersyteckim w Lugano jest dobrym przykładem tego „nowego” stylu w sztuce kościelnej.

Założeniem cyklu wykładów jest ukazanie relacji pomiędzy słowem i obrazem na tle kształtującej się w chrześcijaństwie teologii sztuki. Podjęte rozważania mają charakter zarysu, a ich ilustracją są przykłady z malarstwa ukazujące w pewnym rodzaju egzegezę biblijną w sztukach plastycznych. Osobliwością są takie przykłady, w których dosłownie ukazano przeobrażenie słowa w obraz. Opracowania dotyczące roli obrazu w chrześcijaństwie są stosunkowo nowe i rzadko bywają podejmowane przez teologów lub historyków sztuki.