Na warszawskim Służewie do 20 września można zapisać się do prowadzonej przez dominikanów szkoły teologii.

Studium Dominicanum, które od 2013 roku działa przy klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie, prowadzi zapisy na pierwszy rok dwuletniego kursu podstawowego oraz na kursy uzupełniające w roku akademickim 2018/2019. 

Szkoła kieruje swoje zaproszenie także do osób spoza Warszawy. Osoby te mogą wykupić dostęp online do nagrań audio wszystkich wykładów dla kursu podstawowego Studium. W pakiecie znajdą się – sukcesywnie dodawane – wykłady z 14 całodziennych sesji zaplanowanych na najbliższy rok akademicki. Każda sesja będzie zawierała 8 godzin wykładowych.

Oferta Studium jest doskonałą okazją dla wszystkich, którzy pragną w sposób systematyczny i metodyczny pogłębić znajomość wiary i Kościoła. Naszym celem jest przekazywanie wiedzy i pomoc w zdobywaniu umiejętności pozwalających na samodzielne i wspólne poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące pytania współczesnego świata.

Program kursu podstawowego obejmuje zajęcia z podstaw filozofii i teologii katolickiej. Jego celem jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia filozofii naturalnej, metafizyki, filozofii przyrody, teologii naturalnej, teologii w dialogu z naukami przyrodniczymi, egzegezy i teologii biblijnej, kluczowych traktatów teologii dogmatycznej, podstaw teologii moralnej, bioetyki, teologii liturgii oraz elementów historii teologii i historii Kościoła.

Wykłady poprowadzą znakomici i cenieni wykładowcy z Warszawy, Krakowa, Lublina i Poznania. Wśród dominikańskich wykładowców znajduje się grupa ojców pracujących na co dzień w Instytucie Tomistycznym, który ma patronat nad szkołą.

Studium Dominicanum przygotowało także ciekawą ofertę dla osób, które pragną kontynuować edukację po zakończeniu kursu podstawowego. W ramach zajęć przedpołudniowych osoby te mogą dołączyć do jednej z dwóch grup: biblijnej i tomistycznej. Po południu obie grupy są zaproszone do udziału w serii oryginalnych wykładów monograficznych.

Słuchacze Studium Dominicanum mają także dostęp do biblioteki Instytutu Tomistycznego, która posiada bogate zbiory z dziedziny filozofii i teologii. Organizatorzy Studium serdecznie zapraszają do zapisania się do szkoły.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.sd.dominikanie.pl.