Bracia prowadzący dominikański dom rekolekcyjny w Korbielowie, zapraszają na jesienno-zimowe rekolekcje. Jak piszą na swojej stronie, zapraszają na nie tych, „którzy zmęczeni wielkomiejskim hałasem i codziennym zabieganiem, poszukują duchowego odpoczynku i wewnętrznego milczenia”.

Chętni mogą wziąć udział w następujących rekolekcjach:

Weekendowy kurs przedmałżeński 21-23.09.2018

Kurs przeznaczony jest dla narzeczonych oraz par planujących ślub. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauk przedmałżeńskich oraz odbycie Dnia Skupienia.

„Nie idźcie do pogan, lecz do tych, którzy poginęli z domu…” 09-12.10.2018

Rekolekcje dotyczące powołania świeckich do głoszenia Ewangelii. Rozpoznaj w niej swoją historię i daj świadectwo innym, że tylko Jezus uczyni życie spójnym i spełnionym.

Dom rekolekcyjny na Facebooku

Dzień skupienia dla kapłanów 15.10.2018

Dzień skupienia prowadzony jest przez braci dominikanów, pracujących w domu rekolekcyjnym.

Rekolekcje dla kapłanów 12-16.11.2017

Na czym opiera się moje przekonanie o zażyłości z Jezusem? Czy wynika ono z samego faktu przyjęcia sakramentów? Czy świadczy o tym tylko moja aktywność? A może jest ono pokorną odpowiedzią na Jego miłość? W czasie rekolekcji, w oparciu o Słowo Boże, uczestnicy zostaną zaproszeni do odnowy wiary  jako osobistej relację z Jezusem.

Przez Maryję do Jezusa 07-09.12.2018

Podczas dni skupienia uczestnicy medytować będą postać Matki Najświętszej, która odsłania pełnię życia chrześcijańskiego, pomaga przygotować się w duchu adwentowego czuwania na przyjęcie Chrystusa, ukazuje na czym polega życie w zjednoczeniu z Jezusem.

Ojcze nasz 14-16.12.2018

Zaproszenie do wspólnego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

Szczegółów dotyczących rekolekcji należy szukać na stronie: www.rekolekcje.dominikanie.pl