Odbędą się Dominikańskim Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie w dniach 9-12 października.

Motto tych rekolekcji mogłoby brzmieć: „Warto prowadzić spójne życie!”. W czasach, w których coraz bardziej czujemy się zagubieni, osamotnieni, przepracowani i zdezorientowani, coraz większą furorę robią różne motywacyjne mowy, książki, konferencje, w których moglibyśmy usłyszeć właśnie coś takiego. Żyjemy w czasach wtórnego pogaństwa, odejścia od Ewangelii. Odejście od Chrystusa musi się skończyć utratą poczucia sensu, zagubieniem i dezorientacją.

„Warto prowadzić spójne życie!”. Aby żyć takim życiem i zlikwidować przepaść między powołaniem do świętości, otrzymanym wraz z chrztem, a szaleńczym tempem codziennego życia, świeccy mężczyźni i kobiety muszą zacząć postrzegać historię Ewangelii jako swoją własną historię.

Zapraszamy na rekolekcje dotyczące powołania świeckich do głoszenia Ewangelii. Rozpoznaj w niej swoją historię i daj świadectwo innym, że tylko Jezus uczyni życie spójnym i spełnionym.

Już po raz czwarty Rada Prowincjalna Świeckich Dominikanów w Polsce wraz z zespołem Domu Rekolekcyjnego w Korbielowie organizuje kilkudniowe rekolekcje dla osób świeckich, które chcą podjąć w swoim życiu charyzmat dominikański. Rekolekcje odbędą się w dniach 9-12 października (początek we wtorek późnym popołudniem, zakończenie w piątek po obiedzie).

Podczas rekolekcji chcemy spotkać się z miłością Boga objawianą w Chrystusie Jezusie, by stać się głosicielami Ewangelii pokoju, zgodnie z wezwaniem, jakie Magisterium Kościoła kieruje dziś do każdego.

Również Zakon Braci Kaznodziejów Duch Święty wzbudził po to, by głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu w Chrystusie wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby. Jedną z gałęzi Zakonu Kaznodziejów stanowią fraternie ludzi żyjących pośród świata. Oni to, „za przykładem św. Dominika, św. Katarzyny Sieneńskiej i tych naszych przodków, którzy swoim życiem uświetnili Zakon i Kościół, wzmocnieni braterską wspólnotą, dają szczególne świadectwo swojej wiary, wsłuchują się w potrzeby ludzi swoich czasów i oddają się służbie prawdy”. (z Reguły świeckich dominikanów).

Zapisy na stronie Domu Rekolekcyjnego

W zgłoszeniu należy podać, że chodzi o rekolekcje w terminie 9-12 października.

W programie – oprócz Mszy św., wspólnej modlitwy brewiarzowej, różańca i adoracji Najświętszego Sakramentu – nie zabraknie także czasu na indywidualne rozmowy i wędrowanie po górach. Dlatego też na rekolekcje warto zabrać różaniec oraz własne Pismo Święte, notatnik, a także odpowiednie obuwie na górskie spacery (koniecznie „wychodzone” buty, najlepiej za kostkę), ciepłą odzież, kurtkę przeciwdeszczową, mały plecak, termos lub butelkę na wodę i pojemnik na kanapki.

Żródło: swieccy.dominikanie.pl