Po mszy świętej odpustowej Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, która rozpocznie się w dominikańskiej bazylice w Lublinie o godz. 17:00, a którą celebrować będzie biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, bracia wraz z wiernymi udadzą się w procesji na Plac po Farze. Odbędzie się tam nabożeństwo ekumeniczne, które celebrowane będzie wraz z parafią prawosławną. Przewodniczył mu będzie abp. Abel – prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmińskiej.  Po zakończeniu uroczystości bracia zapraszają […]

Lubelscy dominikanie – tradycyjnie – przejdą przez miasto z relikwiami Krzyża Świętego.

Po mszy świętej odpustowej Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, która rozpocznie się w dominikańskiej bazylice w Lublinie o godz. 17:00, a którą celebrować będzie biskup pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej Mariusz Leszczyński, bracia wraz z wiernymi udadzą się w procesji na Plac po Farze. Odbędzie się tam nabożeństwo ekumeniczne, które celebrowane będzie wraz z parafią prawosławną. Przewodniczył mu będzie abp. Abel – prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmińskiej. 

Po zakończeniu uroczystości bracia zapraszają do wspólnej biesiady, która będzie miała miejsce na wirydarzu lubelskiego klasztoru.

Dominikanie w Lublinie obecni są od 1253 roku. 

Historia relikwii Krzyża Świętego: www.lublin.dominikanie.pl