Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na konserwację części unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych o. Adama Studzińskiego OP przechowywanych w Archiwum Prowincji w Krakowie.

W Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie przechowywane są bezcenne zbiory stanowiące dziedzictwo polskiej kultury narodowej oraz kultury europejskiej. Znajdują się wśród nich negatywy fotograficzne o. Adama Studzińskiego, dominikanina, legendarnego kapelana Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Unikatowe materiały archiwalne dokumentują szlak bojowy polskich żołnierzy od Bliskiego Wschodu przez Afrykę Północną po Włochy, w tym krajobraz po bitwie o Monte Cassino. Ukazują także życie codzienne dominikanów, prace konserwatorskie w klasztorze św. Trójcy w Krakowie, dziedzictwo architektoniczne oraz zabytki ruchome Krakowa i innych miast Polski. Fotografie stanowią także świadectwo przełomowych wydarzeń w dziejach Ojczyzny i polskiego Kościoła. 

Od sierpnia do grudnia 2018 r. 508 spośród 940 zachowanych sztuk negatywów zostanie poddanych konserwacji zabezpieczającej, która ma na celu powstrzymanie degradacji, zabezpieczenie obiektów na przyszłość, przywrócenie ich waloru użytkowego oraz przygotowanie do procesu digitalizacji. Prace konserwatorskie dofinansowano w 89,97 % ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Ojciec Adam Studziński (1911–2008) podczas II wojny światowej był kapelanem 4 Pułku Pancernego „Skorpion”. Za bohaterską postawę w czasie bitwy o Monte Cassino otrzymał wiele odznaczeń, m.in. krzyż Virtuti Militari V klasy. W okresie stalinowskim był więziony przez komunistyczne władze. Następnie został pierwszym proboszczem parafii św. Dominika na Służewie; pracował także w Lublinie, Gdańsku, Prudniku i Korbielowie. Od 1963 r. mieszkał w Krakowie, gdzie ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych oraz przeprowadził szereg prac konserwatorskich w klasztorze św. Trójcy i kościele św. Idziego. Duszpasterską opieką objął również kombatantów i harcerzy. W ostatnich latach życia otrzymał honorowe obywatelstwo Krakowa, nominację na stopień generała brygady oraz został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.