Na drugą kadencję mianował go ojciec Paweł Kozacki, prowincjał dominikanów.

W Uroczystość Piotra i Pawła odbyła się w Domu świętego Alberta Wielkiego w Monachium instalacja Przełożonego. Po zapoznaniu się z opinią mieszkających tam braci ojciec prowincjał mianował na drugą kadencję ojca Jana Kulika.

Ojciec Jan Kulik wstąpił do Zakonu w 1993 roku, śluby wieczyste złożył w 1999 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku. Był submagistrem nowicjatu i syndykiem klasztoru w Poznaniu. Wikariuszem Parafii Świętej Gertrudy w Monachium, proboszczem Parafii św. Pawła i subprzeorem klasztoru w Berlinie. Przez ostatnie lata pełnił posługę wikariusza związku Parafii Wszystkich Świętych i św. Alberta oraz przełożonego braci w Monachium.