Trwa nabór do Studium – dla chętnych przygotowano dwuletni kurs.

Dwuletnie Studium Muzyki Liturgicznej zaprasza wszystkie osoby, którym leży na sercu piękno liturgii i które chciałyby włączyć się w jej tworzenie jako śpiewak w scholi/chórze lub prowadzący scholę.

Inicjatywa, prowadzona pod patronatem poznańskiego klasztoru oo. dominikanów oraz Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, jest odpowiedzią na potrzebę wiernych, by rozwijać się zarówno wokalnie jak i dyrygencko w duchu dominikańskiej kultury liturgicznej.

Każdy z czterech semestrów to 9 sobotnich zjazdów podczas których odbywają się zajęcia indywidualne z emisji głosu oraz zajęcia grupowe (m.in. wprowadzenie do teologii liturgii, dobór repertuaru, emisja głosu, zasady muzyki i czytanie nut głosem, chorał gregoriański, śpiew wielogłosowy oraz śpiew psalmów i prowadzenie liturgii godzin).

Więcej szczegółów na: studiummuzykiliturgicznej.pl