Przedstawiciele Zakonu rozmawiali o rozwoju wikariatów i domów prowincji poza jej terenem.

Od 24 o 27 maja w Rzymie odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni Prowincjałowie, Wikariusze Prowincjalni i przełożeni domów znajdujących poza terenem swojej prowincji. Brało w nim udział ośmiu Polaków: Krzysztof Popławski OP, asystent generała Zakonu, sekretarz do spraw misji naszej prowincji – Jarosław Krawiec OP, wikariusz prowincjalny Wikariatu Ukrainy Prowincji Polskiej – Jacek Dudka OP, przełożony dominikanów pracujących w Petersburgu – Tomasz Wytrwał OP, przełożony domu w Witebsku – Krzysztof Kocjan OP. W spotkaniu uczestniczył także reprezentujący Prowincję Teutonii Andrzej Kostecki OP, wikariusz Wikariatu Węgier oraz Jacek Szpręglewski, reprezentujący francuski Wikariat Pribaltyki. 

Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, po dokonaniu restrukturyzacji Zakonu, które zalecono na Kapitule Zakonu w 2010 roku. Pokazało ono, iż Zakon, zależnie od regionu ma inne problemy. W niektórych wikariatach brak powołań, w innych bracia z innych krajów mają problemy wizowe. Dużym problemem są także problemy materialne, zwłaszcza w tych miejscach, które cieszą się dużą ilością powołań (na przykład w Afryce jest od 600 do 1000 kandydatów do Zakonu rocznie). 

Spotkanie miało tez pomoc w integracji z prowincjami. W niektórych miejscach problemy kulturowe i językowa. Generał Zakonu, podkreślał rolę formacji stałej, potrzebę przebaczenia, gdy wikariat obejmuje na przykład terytorium bylej kolonii. Mówił o współpracy miedzy prowincjami i zachęcał do solidarności. Rektor Angelicum, Michał Paluch przedstawił plany dotyczące uczelni i propozycję zapewnienia przez uczelnie programu formacji stałej dla jednostek Zakonu.

Bracia przegłosowali także tez wnioski na zbliżającą się Kapitułę Generalną w 2019 roku.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Jacka Dudki OP.