Nowym przeorem dominikańskiego klasztoru św. Józefa na warszawskim Służewie został na trzyletnią kadencję o. Jakub Kruczek.

Ojciec Kruczek urodził się w 1962 roku w Szczyrku. Po maturze wstąpił do Zakonu Dominikańskiego, gdzie w 1982 roku złożył pierwsze śluby, a w 1988 roku przyjął święcenia kapłańskie. Został wówczas jednym z wychowawców braci nowicjuszy, a potem został posłany do Rzeszowa, gdzie pracował jako katecheta w szkole podstawowej.

Po dwóch latach o. Jakub został skierowany do pracy w Prudniku. Nie pozostał tam jednak długo, bo już po roku został wybrany przeorem w klasztorze w Jarosławiu. Pełnił tam również funkcję proboszcza parafii. W kolejnych latach pełnił funkcję przeora także w klasztorze w Krakowie (dwukrotnie) i w Poznaniu. 

Przez kilka ostatnich lat był magistrem (wychowawcą) braci studiujących filozofię i teologię w klasztorze w Krakowie. Opiekował się także duchowo krakowskim ośrodkiem Spotkań Małżeńskich.

 
Prezentujemy nagranie kazania, które wygłosił o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów, podczas Mszy sprawowanej bezpośrednio po objęciu urzędu przeora przez o. Jakuba, 14 czerwca 2018 r.: