Będzie przełożonym wrocławskiego klasztoru przez kolejne trzy lata.

Jego wyboru dokonała kapituła wrocławskiego klasztoru. Następnie wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. 3 czerwca ojciec Delik objął uroczyście swój urząd. W uroczystości wziął udział prowincjał polskich dominikanów.

Ojciec Wojciech Delik pochodzi z Chełmna. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1987 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu, a wcześniej – socjuszem generała Zakonu ds. Europy Środkowej i Wschodniej.

Znajdujący się na wrocławskim Starym Mieście klasztor dominikanów założył w 1226 roku Błogosławiony Czesław Odrowąż, jeden z pierwszych polskich dominikanów. To drugi, po krakowskim, najstarszy w Polsce klasztor Zakonu Kaznodziejskiego.