26 czerwca, w Krakowie spotkali się bracia realizujący studia trzeciego stopnia.

Blisko dwudziestu braci doktorantów, studiujących na uniwersytetach w Polsce i zagranicą spotkało się w Krakowie, aby wymienić się doświadczeniami pracy naukowej. Spotkanie składało się z dwóch sesji.

W ramach sesji przedpołudniowej każdy z braci prezentował informację na temat realizowanych przez siebie studiów, postępów i zamierzonych celów badawczych. Istotnym elementem każdej prezentacji stała się informacja o tym, w jaki sposób każdy z braci chciałby wykorzystać zdobytą wiedzę i kompetencje. Tę cześć spotkania zakończyła prezentacja dwóch doktoratów. Pierwszy przed stawił ojciec Dominik Jurczak, który stopień doktora uzyskał na rzymskim Anselmianum. Drugi zreferował ojciec Dominik Jarczewski, który jest studentem paryskiej Sorbony.

Część popołudniową rozpoczęło spotkanie z nestorami dominikańskiego studiowania: ojcem Janem Andrzejem Kłoczowskim oraz ojcem Jackiem Salijem. Podzielili się oni z młodszymi braćmi własnymi historiami ścieżek naukowych, które realizowali.

Wśród prelegentów znaleźli się: ojciec Michał Paluch – rektor Angelicum, ojciec Maciej Roszkowski – regens Polskiej Prowincji Dominikanów, ojciec Tomasz Gałuszka – dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, ojciec Mariusz Tabaczek – członek Instytutu Tomistycznego oraz ojciec Wojciech Surówka – dyrektor Instytutu Nauk Religijnych św. Tomasza z Akwinu w Kijowie.

Spotkanie zakończył i podsumował – po burzliwej debacie – prowincjał polskich dominikanów, ojcec Paweł Kozacki.