Tematem wykładów będzie Ewangelia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat Ewangelii na II edycję Letniej Szkoły Biblijnej. W tym roku wykłady poprowadzi prof. dr hab. Barbara Strzałkowska, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym UKSW.

Św. Hieronim w swym Komentarzu do Księgi Izajasza napisał, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Te słowa odnoszą się zarówno do tradycji Starego, jak i Nowego Testamentu, choć, by poznać Osobę i Dzieło Naszego Zbawiciela sięgamy najczęściej po karty Testamentu Nowego. Dlatego w czasie zajęć uczestnicy będą odpowiadać na pytanie: jaki portret Jezusa wyłania się z kart czterech Ewangelii? Jak autorzy Ewangelii przedstawili Osobę i działalność Jezusa Chrystusa, i Jego naukę? Czy fakt, że Ewangelie są cztery coś zmienia w naszym rozumieniu ich przesłania? Niech towarzyszem naszych rozważań biblijnych na temat Ewangelii będą słowa Psalmisty „Szukam, o Panie, Twojego Oblicza” (Ps 27,8).

Tegoroczna edycja potrwa od 6 do 11 sierpnia 2018 roku. Więcej informacji można zaleźć na stronie www.hermanice.dominikanie.pl. Zapisać można się, wysyłając maila na adres [email protected].