Dom zakonny św. Jana Pawła II to miejsce wielu spotkań człowieka z Bogiem.

W niedzielę, 1 lipca bracia ze wspólnoty na Wiktorówkach będą obchodzili odpust Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr. Z tegorocznym świętowaniem objawień wiąże się również jubileusz sześćdziesiątej rocznicy obecności dominikanów na Wiktorówkach. Główna Msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr będzie miała miejsce o godz. 11.00.

Objawienia Marysi Murzańskiej

Początki Wiktorówek sięgają roku 1861. Wówczas pasterce z Rusinowej Polany, Marysi Murzańskiej, objawiła się Matka Boża. Od tego czasu kult Maryi rozwijał się tutaj stopniowo. Najpierw czcili Ją tylko pasterze i robotnicy leśni, później coraz częściej przychodzili mieszkańcy okolic. O rozwoju ruchu pielgrzymkowego i doznawanych łaskach w początkach XX wieku świadczą chociażby kroniki kościelne. Z biegiem czasu powstawały kolejne, coraz większe i piękniejsze kapliczki, których centrum stanowiła figurka Matki Bożej. Jej twórcą jest prawdopodobnie rzeźbiarz ludowy z Jurgowa nazwiskiem Gombos. 

Pierwsza msza święta została odprawiona na Witkrówkach 2 lipca 1932 roku, a poświęcenie sanktuarium miało miejsce 4 października 1938 roku. Podczas II wojny światowej figurka została przeniesiona do parafii w Bukowinie Tatrzańskiej, choć na Wiktorówkach nadal odprawiano msze święte, między innymi dla partyzantów. Było to też miejsce schronienia dla kurierów wojennych. Po zakończeniu wojny, już 2 lipca 1945 roku, figurka Maryi powróciła do jaworzyńskiej kapliczki. W 1956 roku rozpoczęto budowę nowej, dużej kaplicy, która stoi tu do dziś, choć przeszła ona jeszcze niejedną przemianę.

Przybycie dominikanów

Od roku 1958 duszpasterstwo na Wiktorówkach prowadzą dominikanie, a pierwszym gazdą sanktuarium był ojciec Paweł Kielar. W 1971 roku opiekunem tego miejsca i duszpasterzem tatrzańskich pielgrzymów i turystów został ojciec Leonard Węgrzyniak, który posługiwał tu, z pomocą innych dominikanów, przez 35 lat. Za jego staraniem i na prośbę wielu mieszkańców Podhala w 1992 roku figurka Matki Bożej Królowej Tatr została ukoronowana przez metropolitę krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego. 

Wiktorówki były jednym z ulubionych miejsc Karola Wojtyły. Ostatni raz był tutaj w styczniu 1978 roku. Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w homilii wygłoszonej w Nowym Targu dnia 8 czerwca 1979 roku, wspomniał o Tej „która tu w pobliżu króluje, czyli gazduje i matkuje (…) na Rusinowej Polanie”. Kiedy w 2012 roku na mocy dekretu generała zakonu na Wiktorówkach został utworzony dom zakonny, jego patronem został św. Jan Paweł II.       

Duszpasterstwo

Obecnie na Wiktórówkach posługę pełni trzech braci. W sanktuarium regularnie mają miejsce msze się te, które gromadzą okoliczną ludność, sympatyków miejsca, pielgrzymów oraz rzesze turystów. Bracia na każdego z nich czekają ze słynną już herbatą, dobrym słowem i sakramentami, pełniąc chociażby posługę w konfesjonale. 

Wiktorówki to również miejsce pamięci tych, którzy w sposób tragiczny oddali życie w górach, bądź górom poświęcili wszystko. Przy źródełku, nieopodal kaplicy, znajdują się tablice upamiętniające tych, którzy kochali to miejsce, góry.