Zapraszają Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie i Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Rozmowa ze znanym dziennikarzem sportowym to ostatnie spotkanie z cyklu „Warto…”, organizowanych przez Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu i Uniwersytet Adama Mickiewicza. Comiesięczne, otwarte spotkania wypełniały rozmowy z zaproszonym gościem o życiu, drodze i celu.

Gościem ostatniego spotkania był Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny.

Jak się dochodzi do najważniejszych wartości

Pomysł spotkań zrodził się z okazji Jubileuszu 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, które powstało w 1937 roku z inicjatywy władz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. „Na nowo chcielibyśmy spotkać Uniwersytet i duszpasterstwo we wspólnym przedsięwzięciu.” – mówią duszpasterze akademiccy z poznańskiego klasztoru dominikanów.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

„Nicią przewodnią wszystkich spotkań i pretekstem, aby porozmawiać z zaproszonymi przez nas osobami byłoby »szczęście« – odkryte, podjęte i realizowane przez naszych gości. Chcielibyśmy opowiedzieć o historiach i sposobach czy może raczej o walce i perypetiach związanych z dochodzeniem do najważniejszych wartości w naszym życiu. Szczególnie zaś do tych, które nie mieszczą się w kategoriach rynkowych i finansowych, ale są wyrazem wytrwałej pasji poszukiwania, czyli do wartości ludzkich” – dodają duszpasterze.

Tytuł spotkań tłumaczą tak: „Dlatego chcemy spiąć wszystkie spotkania rozpoczynającym je słowem »WARTO…«, a o dokończenie zdania poprosilibyśmy każdorazowo zaproszonego gościa”. Tomasz Zimoch dla swojego spotkania wymyślił hasło „Warto było komentować”.

Patronat honorowy nad spotkaniami objęli rektor UAM prof. Andrzej Lesicki i przeor poznańskiego klasztoru Dominikanów ojciec Michał Pac.

W Collegium Minus

Spotkanie z Tomaszem Zimochem w najbliższy poniedziałek, 28 maja o godzinie 19.00 w Sali nr XVII Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Wieniawskiego 1. Rozmowę poprowadzi o Roman Bielecki OP, redaktor naczelny Miesięcznika „W drodze”.

Link do transmisji