W sobotę, 19 maja bracia: Marcin Słowik. Dominik Zarychta, Rafał Wawrzyńczyk, Adam Policha, Grzegorz Ćwierkiewicz oraz Gaweł Włodarczyk przyjęli w Krakowie posługę diakonatu z rąk biskupa Damiana Muskusa.