Zastąpi na tej funkcji ojca Romualda Jędrejko, który zakończył swoją drugą kadencję.

Wyboru przeora dokonała wspólnota rzeszowskich dominikanów. Zatwierdził go ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego.

Nowy przeor urodził się w Warszawie w 1978 roku. Śluby wieczyste złożył w 2003 roku, natomiast świecenia kapłańskie przyjął 27 grudnia 2004 roku. z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego.

Wcześniej ojciec Artur Gałecki był syndykiem konwentu rzeszowskiego, wikariuszem tamtejszej parafii, duszpasterzem rodzin, odpowiedzialnym za kursy przedmałżeńskie, prowadzącym mediacje rodzinne, asystentem fundacji „Pasieka” oraz prowadził medytację chrześcijańską.

fot. rzeszów.dominikanie.pl