Korespondencja i konferencje generałów Zakonu Kaznodziejskiego do czytania za darmo.

Na przestrzeni wieków Zakonowi Braci Kaznodziejów przewodzili generałowie pochodzący z różnych krajów, różnych kręgów kulturowych, mówiący różnymi językami, w których zaczynali głosić Ewangelię, ale łączyło ich jedno – droga, którą wyznaczył im nasz założyciel św. Dominik. Jego pragnieniem było, aby pójść i głosić „wszystkim, wszędzie i na wszystkie możliwe sposoby”. Od ponad ośmiuset lat każdy dominikanin staje się świadkiem Bożej prawdy, a próby odczytania i przekazania tego wezwania podejmują zwłaszcza mistrzowie Zakonu.

Niezwykle ważnym elementem tego działania są listy i konferencje generałów Zakonu z lat 1962–2001, które zostały właśnie wydane i bezpłatnie udostępnione przez Wydawnictwo W drodze. Wybór pism pt. Wysławiać, błogosławić, głosić. Słowa łaski i prawdy, którego promotorem jest Janusz Kaczmarek OP, to skarbnica życiodajnych intuicji dla braci, sióstr i każdego, kto chce żyć zgodnie z duchowością dominikańską. Anicento Fernandez OP, Vincent de Couesnongle OP, Damian Byrne OP i Timothy Radcliffe OP, rządzący Zakonem w drugiej połowie XX wieku, realizują marzenie pierwszego z kaznodziejów.

„Mamy (…) w ręku skarb, który odbija troski, radości i nadzieje czterech naszych braci przewodzących Zakonowi w latach 1962–2001. (…) Gdy będziemy rozważać te słowa na nowo, znajdziemy w nich życie” – tak pisze o książce jej pomysłodawca generał Carlos Azpiroz Costa OP, zapraszając do odkrycia własnej drogi duchowej. Publikowane pisma inspirowały niektórych dominikanów do rozeznania swojego powołania.

Darmowe teksty listów dostępne są w wersji elektronicznej na stronie.

Wydawnictwo W drodze umożliwia również zamówienie zbioru w formie papierowej książki, która będzie wyjątkowym prezentem i przewodnikiem dla żyjących charyzmatem Świętego Ojca Dominika. Zamówienia: [email protected]