Ojciec Tomasz Dostatni OP uhonorowany w 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Ojciec Tomasz Dostatni OP, otrzymał 18 kwietnia, w przeddzień 75. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, medal honorowy tego zrywu. Medal od lat przyznaje Stowarzyszenie Żydów Kombatantów II Wojny Światowej. „Za walkę z przejawami ksenofobii, nacjonalizmu i antysemityzmu, jako wyraz uznania i wdzięczności za okazywane nam i reprezentowanej przez nas sprawie…” napisano na dyplomie medalu.

Uroczystość odbyła się w Domu Literatury na Starym Mieście w Warszawie.

Ojciec Tomasz Dostatni prowadzi Fundację „Ponad granicami”, która zajmuje się między innymi dialogiem polsko – żydowsko – chrześcijańskim. Jest autorem książki zawierającej rozmowy z Szewachem Weissem, byłym wieloletnim ambasadorem Izraela w Polsce: „W dwóch światach”. Publicystą wielokrotnie zajmującym zdanie w kwestii nacjonalizmu i antysemityzmu. O. Dostani był także uczestnikiem wielu spotkań, debat i wykładów, dotyczących chrześcijańskiej relacji do judaizmu i Żydów. Zajmuje się również zwalczaniem stereotypów antysemickich, oraz ukazywaniem nauki katolickiej w relacji do Judaizmu.