Wspólna inicjatywa katolików i protestantów zaproszeniem do modlitwy.

Inicjatywa wspólnoty uwielbienia „Galilea” gromadzącej się przy klasztorze wrocławskich dominikanów ma na celu zbudowanie płaszczyzny dalszych, wspólnych działań i relacji. Edukacja muzyczna ma stać się pretekstem do budowana relacji otwartych, pozbawionych stereotypów.

Warsztaty poprowadzą: Renata Wybraniec, Hubert Kowalski, Marek Kucharski i o. Norbert Oczkowski OP – duszpasterz „Galilei”. Rozpoczną się w piątek 13 kwietnia.

Swój udział można zgłaszać na stronie:  http://www.ewst.pl/irk/warsztaty-muzyczne