Profesję od pięciu braci przyjął o. Paweł Kozacki, prowincjał polskich dominikanów.

Bracia: Rafał Wawrzyńczyk, Adam Policha, Grzegorz Ćwierkiewicz, Michał Kumorek i Gaweł Włodarczyk w krakowskiej bazylice Trójcy Świętej ślubowali posłuszeństwo, ubóstwo oraz czystość „aż do śmierci”.

W Święto Miłosierdzia Bożego, zgodnie z kilkunastoletnią tradycją, bracia odbywający swoją formację w klasztorze krakowskim związali się z Zakonem Braci Kaznodziejów na całe życie. W uroczystości wzięło udział wielu dominikanów z prowincji oraz z zagranicy. Wśród gości nie zabrakło rodzin profesów wieczystych, księży z rodzimych parafii, osób konsekrowanych, przyjaciół braci a także wielu sympatyków krakowskiej wspólnoty.

Do Polskiej Prowincji Dominikanów należy obecnie ponad 470 braci. Śluby wieczyste składa się zwykle pod koniec studiów, przed święceniami diakonatu. Formacja początkowa trwa siedem lat.

fot. br. Mateusz Mrzyk OP