Przyłączmy się do dziękczynienia za 150 lat obecności dominikanek w Świętej Annie.

Mniszki Zakonu Świętego Ojca Dominika na ziemiach polskich obecne są od samego początku istnienia wspólnot poświęconych Słowu. Kiedy bracia głosili Je w czasie homilii płomiennych kazań, siostry kontemplowały to Boże Objawienie. Do dziś owo zaopiekowanie Słowem jest rysem charakterystycznym do wspólnot dominikańskich – żeńskich i męskich.

W skład Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego wchodząc trzy klasztory dominikanek – w Radoniach, na krakowskim Gródku, oraz w Świętej Annie. Ten trzeci jest spadkobiercą klasztoru z Piotrkowa Trybunalskiego, z którego 30 sierpnia 1869 roku siedemnaście sióstr, po skasowaniu ukazem carskim klasztoru Matki Bożej Śnieżnej, przeniesiono do pobernardyńskiego klasztoru niedaleko Częstochowy.

Klasztor, do którego trafiły dominikanki okazał być się mocno zdewastowanym. Po wydaleniu z niego wspólnoty franciszkańskiej, znajdowała się tam siedziba wojska carskiego. Mimo to mniszki postanowiły tam pozostać. Od tego czasu są kustoszkami miejsca, które umiłowała św. Anna – babka Pana Jezusa.

Zgodnie z tradycją początki kultu św. Anny sięgają na tamtych ziemiach końca XV wieku. Wtedy to, w okolicznych lasach, miało miejsce kilka cudownych wydarzeń, które przypisuje się działaniu św. Anny. Dziś także miejsce to jest tym, w którym dokonują się liczne cuda. I chociaż siostry same o sobie mówią, iż to co robią jest „nieużyteczne”, wielokrotnie dzięki ich modlitwie św. Anna wyprasza łaski, w których cuda stają się rzeczywistością.

Starania sióstr o to, aby ich dom i sanktuarium św. Anny było miejscem spotkania z Bogiem bogatym w Miłosierdzie trwają od samego początku ich obecności w Świętej Annie. Dziś także ma to miejsce. Ogrom prac duchowych i materialnych jest troską wspólnoty dominikanek, które dbając o tradycję, zapraszają pod swój dach wszystkich ludzi. W przyszłym roku świętować będziemy 150. rocznicę obecności mniszek św. Dominika w klasztorze św. Anny, która, jak piszą siostry, przygarnęła je po ucieczce z Piotrkowa. Jako wotum wdzięczności za 150 lat obecności w tym świętym miejscu, siostry pragną podjąć dzieło konserwacji głównego ołtarza kościoła. Proszą o pomoc w tym dziele.

Przygarnięci przez nie, tak jak one zostały wzięte pod opiekę przez św. Annę, warto abyśmy zatroszczyli się o te, które dniem i nocą wypraszają dla nas dobro. Nie możemy pozostać obojętni na ogromy dar z ich „nieużyteczności”, w której znajdują miejsce dla każdego, kto potrzebuje ich pomocy.

Rozpoczynając prace remontowe w pełni ufamy Bożej Opatrzności i wsparciu naszych wypróbowanych Przyjaciół i Darczyńców – piszą dominikanki w informacji o pracach konserwatorskich. Jako ich bracia w Ojcu Dominiku, polecamy je naszym Przyjaciołom!

Konto sióstr:

19 1240 1213 1111 0010 7311 4106

Pekao S.A. I Oddział w Częstochowie

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego,

Aleksandrówka 42, 42-248 Przyrów