22 marca w klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.

To kolejny z serii Wykładów Otwartych, które organizuje Instytut Tomistyczny. W tym roku akademickim poświęcone są one zagadnieniu natury i łaski. Najbliższy wykład, zatytułowany

„Człowiek jest pragnieniem Boga: o naturze i łasce w teologoo Henri de Lubaca”, wygłosi ks. dr Andrzej Persidok.

Prelegent jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i tutejszego Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego, a także zastępcą redaktora naczelnego „Warszawskich Studiów Teologicznych”. Doktorat uzyskał na Universidad de Navarra w Pampelunie, na podstawie rozprawy poświęconej chrystologii i antropologii Henri de Lubaca.

Wykład – w czwartek, 22 marca, o godzinie 19 w Auli im. Jacka Woronieckiego służewskiego klasztoru. Wstęp wolny.

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się tradycyjnie w klasztorze Ojców Dominikanów na stołecznym Służewie. Ich współorganizatorem jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej Instytutu Tomistycznego