Dziś obejmuje uroczyście swój urząd.

Wyboru ojca Tomasza Nowaka dokonała kapituła łódzkiego klasztoru. Wybór zatwierdził przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów, ojciec Paweł Kozacki. To już druga kadencja ojca Nowaka na urzędzie przeora. Łódzcy dominikanie po raz pierwszy wybrali go na ten urząd w 2015 roku.

Objęcie urzędu przeora przez ojca Tomasza odbędzie się 21 marca – w kaplicy klasztornej przeor elekt złoży wobec prowincjała i łódzkiej wspólnoty wyznanie wiary. Bracia odmówią też wspólnie południowe modlitwy.

Ojciec Tomasz Nowak urodził się w 1971 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1994 roku, w roku 2000 złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W przeszłości był m.in. duszpasterzem szkół średnich w Krakowie i submagistrem nowicjatu. Znany jest z zamiłowania do muzyki jazzowej – gdy mieszkał w poznańskim klasztorze, zainicjował Zaduszki Jazzowe.