To pierwszy przeor sandomierskiego klasztoru od kasaty w XIX wieku.

Jego wyboru dokonała kapituła klasztoru, a następnie zatwierdził go ojciec Paweł Kozacki, przełożony Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego. Przeor zastąpi ojca Michała Śliża, który przez ostatnie trzy lata był przełożonym domu w Sandomierzu.

Bracia w Sandomierzu utworzą konwent

Objęcie urzędu przeora przez ojca Lisaka odbędzie się w sobotę 10 marca  o godzinie 11.30 w kaplicy bł. Sadoka i Braci Męczenników, która znajduje się w dominikańskim kościele św. Jakuba Apostoła.

Wybór przeora związany jest z ustanowieniem w Sandomierzu konwentu. By taki mógł powstać – wspólnota musi liczyć co najmniej sześciu braci. W sandomierskim konwencie, który do tej pory miał rangę domu, mieszka obecnie ośmiu braci.

Pochodzący z Rzeszowa 43-letni ojciec Marcin Lisak wstąpił do Zakonu Dominikanów w 1994 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Jest doktorem socjologii. Pracował m.in. w Irlandii, a ostatnio w Kijowie. Był też wiceprezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej.