Obronił rozprawę doktorską z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Temat pracy nowego doktora Polskiej Prowincji Zakonu Dominikanów brzmiał: „Religia i wtajemniczenie. Studium religioznawczo-teologiczne zagadnienia inicjacji w religioznawstwie Mircei Eliadego”.

Publiczna obrona rozprawy odbyła się 20 marca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wzięli w niej udział współbracia z Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego z prowincjałem ojcem Pawłem Kozackim. Promotorem pracy był prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ojciec Radosław Broniek urodził się w 1974 roku w Krakowie. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1996 roku. Śluby wieczyste złożył w 2002 roku, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie. Jest dyrektorem Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, duszpasterzem Wspólnoty Uwielbienia i Ewangelizacji „Janki” oraz spowiednikiem studentatu. Mieszka w krakowskim klasztorze.