Dominikanina z klasztoru w Lublinie nagrodziło Polskie Towarzystwo Teologiczne.

W stosownym dokumencie zaznaczono, że PTT wyraża ojcu Potockiemu „szczególne uznanie i wdzięczność za twórczy wkład w kształtowanie polskiej teologii i w rozwój Towarzystwa”.

Wręczenie medalu odbyło się 27 lutego w auli krakowskiego Seminarium Duchownego. Aktu dokonali: kard. Stanisław Dziwisz, abp Damian Zimoń oraz prezes Towarzystwa ks. prof. Kazimierz Panuś. Laudację wygłosił prezes Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich i prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW.

Okolicznościowy adres wystosował metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski wyrażając wielką radość, że Towarzystwo uhonoruje medalem „wybitnego polskiego pastoralistę, socjologa i katechetyka”. Zwracano także uwagę na wkład laureata w pracę Kościoła w Polsce i na rolę jaką odgrywa on w swoim Zakonie.

W uroczystości uczestniczyli teologowie członkowie PTT oraz zaproszeni goście, a wśród nich reprezentacja Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie. Śpiewał chór miejscowych kleryków. Wieczór dopełnił wykład prof. Andrzeja Nowaka na temat przemian idei patriotyzmu od czasu Konfederacji Barskiej po czas św. Jana Pawła II.