Generał Zakonu ojciec Bruno Cadore OP zatwierdził oficjalistów naszej prowincji. Będą odpowiadać za poszczególne dziedziny dominikańskiego zaangażowania.

Jednym z zadań Kapituły Prowincjalnej były decyzje personalne. Bracia kapitularze, a w sposób szczególny ich definitorzy, wybrali oficjalistów naszej prowincji. Każdy z wybranych braci przez najbliższe cztery lata będzie dbał o jedną z ważnych dziedzin naszego życia.

Koordynowanie duszpasterstw akademickich, dbanie o duszpasterstwa młodzieży, czy też troska o nasze mniszki to tylko część zadań poszczególnych braci, które zostały im powierzone na ten czas. Wśród braci, którzy mają w prowincji dbać o poszczególne elementy dominikańskiego charyzmatu jest ten, który w sposób szczególny opiekuje się dominikańską tradycją różańcową. Innym ważnym oficjum jest dbanie o dbałość dominikańskiej liturgii.

Nasz Zakon składa się z trzech gałęzi: braci, mniszek i świeckich. Ci ostatni także mają swojego promotora. Bardzo ważną funkcją jest też odpowiedzialność za formację tych, którzy przychodzą do naszego Zakonu, aby żyć jak my – wybór magistrów także należy do Kapituły Prowincjalnej.

Prezentujemy listę braci, którym powierzono poszczególne funkcje.

 • socjusz Prowincjała – br. Jarosław Głodek
 • syndyk Prowincji – br. Adam Sulikowski
 • wicesyndyk Prowincji – br. Robert Głubisz
 • wicesyndyk Prowincji – br. Jarosław Krawiec
 • sekretarz Prowincji – br. Piotr Kołacz
 • sekretarz Prowincji – br. Tomasz Mikołajski
 • prawnik – br. Mirosław Sander
 • regens – br. Maciej Roszkowski
 • magister nowicjatu – br. Janusz Chwast
 • magister studentatu – br. Cyprian Klahs
 • magister junioratu braci współpracowników – br. Cyprian Klahs
 • prowincjalny promotor powołań – br. Krzysztof Pałys
 • magister prenowicjatu – br. Łukasz Woś
 • prowincjalny promotor formacji stałej – br. Tomasz Gaj
 • dyrektor Ośrodka Kaznodziejskiego – br. Adam Szustak
 • prowincjalny promotor liturgii – br. Dominik Jurczak
 • archiwista Prowincji – br. Ireneusz Wysokiński
 • prowincjalny promotor fraterni świeckich św. Dominika – br. Maciej Biskup
 • prowincjalny promotor mniszek – br. Tomasz Nowak
 • prowincjalny promotor Różańca – br. Maciej Okoński
 • dyrektor Sekretariatu Misyjnego – br. Jarosław Krawiec
 • prowincjalny promotor środków społecznego przekazu – br. Roman Bielecki
 • prowincjalny promotor duszpasterstw studentów – br. Jacek Szymczak
 • prowincjalny promotor duszpasterstw młodzieżowych – br. Andrzej Drozd
 • prowincjalny promotor sprawiedliwości i pokoju – br. Petro Balog
 • prowincjalny koordynator usług cyfrowych – br. Dominik Sala

Prosimy o modlitwę w ich intencji.