24 marca u braci w Ustroniu-Hermanicach.

Medytacja chrześcijańska – to tytuł prelekcji, którą wygłosi ojciec Krzysztof Popławski, były prowincjał polskich dominikanów, a obecnie socjusz generała Zakonu Kaznodziejskiego ds. Europy Środkowej i Wschodniej. .

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w kawiarence klasztoru w Hermanicach.