Świeccy dominikanie zapraszają na kolejne spotkanie Obserwatorium Wiary.

Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego, „każdy grzech, nawet powszedni, powoduje nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia: albo na ziemi, albo po śmierci w stanie nazywanym czyśćcem. (…) Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania” (KKK 1472).

Zgodnie z nauką Kościoła: nie jest wolą Pana Boga, abyśmy po śmierci szli do czyśćca – ale prosto do nieba. Czyściec istnieje z Bożego miłosierdzia ze względu na naszą ludzką słabość. Przeżywanie czasu tu, na ziemi, w taki sposób, „byle tylko trafić chociaż do czyśćca”, jest więc nieroztropnym minimalizmem i rozminięciem się z Bożym powołaniem każdego z nas do świętości. Jak święty Maksymilian Kolbe powinniśmy pragnąć bycia świętymi – i to świętymi jak największymi.

Dołącz na facebooku

To przekonanie Kościoła stało się punktem wyjścia do zorganizowania najbliższego spotkania w cyklu Obserwatorium Wiary u dominikanów na warszawskim Służewie. Co zrobić, aby oczyścić się z doczesnych kar za swoje grzechy już teraz? Jak uniknąć czyśćca i móc prosto po śmierci cieszyć się na wieki oglądaniem Bożego oblicza? Na te pytania, wpisujące się w przeżywanie Wielkiego Postu, będzie odpowiadać s. Anna Czajkowska ze zgromadzenia Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Siostra Anna opowie między innymi o tym, czym różni się pokutowanie od odprawiania pokuty, po co są odpusty i jak z nich korzystać, jaką rolę pełni w naszym życiu przebaczenie, jak może nam pomóc nasza przyjaźń z Maryją, aniołami i świętymi oraz czy w XXI wieku jest jeszcze miejsce na tak bardzo niepopularną ascezę.

Spotkanie w czwartek, 8 marca, o godz. 19.00 w auli o. Jacka Woronieckiego.

Świeccy dla świeckich

Organizatorami i pomysłodawcami cyklu Obserwatorium Wiary są świeccy dominikanie z tworzącej się nowej fraterni pw. bł. Michała Czartoryskiego, powstającej przy służewskim klasztorze od dwóch lat.

Jak mówią, „nierzadko słyszymy różne zarzuty ze strony osób, które nie czują się związane z Kościołem – i nie wiemy, jak na nie odpowiadać. W ramach Obserwatorium wiary chcemy przyglądać się własnej wierze i temu, czego naucza Kościół, aby umieć podejmować rozmowę z osobami, które na swój sposób szukają Pana Boga i czekają na kogoś, kto pomoże im się z Nim oswoić. A kimś takim może być każdy z nas!”