Przez cztery tygodnie polscy dominikanie obradowali nad sposobem życia braci i funkcjonowaniem ich wspólnot.

W sobotę 24 lutego w Krakowie zakończyła się Zwyczajna Kapituła Polskiej Prowincji Dominikanów. Na drugą kadencję prowincjałem polskich dominikanów został wybrany o. Paweł Kozacki OP.

51 braci dokonało także wyboru sześciu definitorów kapituły. Ich zadaniem było wyciągnięcie wniosków z podjętych przez braci tematów. Rozstrzygali o słuszności postulatów sformułowanych przez kapitularzy, którymi zajmowali się oni w pierwszych dwóch tygodniach obrad. Zadaniem definitorium było również podjęcie decyzji personalnych.

W skład definitorium weszli bracia: Wojciech Delik OP (obecnie przeor wrocławski), Cyprian Klahs OP (przełożony wspólnoty na Wiktorówkach), Robert Głubisz OP (przeor na warszawskim Służewie),  Tomasz Nowak OP (przeor łódzki), Jarosław Krawiec OP (dotychczasowy dyrektor sekretariatu misyjnego naszej Prowincji), Krzysztof Ruszel OP (przeor klasztoru w Korbielowie).

Z urzędu definitorem został również nowo wybrany prowincjał.

Zgodnie z dominikańskim prawodawstwem, akta zakończonej kapituły zostały przesłane do generała Zakonu „celem badania ich i zatwierdzenia”. Generał Zakonu, po naniesieniu ewentualnych poprawek, odeśle akta do prowincji wraz z listem zatwierdzającym.

Dopiero wtedy zostaną one ogłoszone, a postanowienia w nich zawarte zaczną obowiązywać. Staną się prawem, którym będą rządzili się polscy dominikanie do promulgacji akt następnej kapituły, która powinna się odbyć za cztery lata.