Od 1 do 4 marca w czterech kościołach Wiecznego Miasta.

Rekolekcje śladami Świętego Pawła – to cykl czterech nauk, które ojciec Tomasz Dostatni wygłosi w świątyniach Rzymu, związanych są z działalnością Apostoła Narodów.

1 marca o godzinie 18 w kościele San Paolo alla Regola. Zgodnie z tradycją, to pierwsze miejsce w Rzymie, gdzie mieszkał i nauczał św. Paweł.

2 marca o 17.30 w bazylice św. Pawła za Murami. To jedna z czterech bazylik papieskich w Rzymie, wzniesiona na miejscu grobu Apostoła.

3 marca o 16 w Santa Maria in Via Lata, gdzie zgodnie z tradycją św. Paweł mieszkał w krypcie pod kościołem przez dwa lata, gdy w areszcie domowym oczekiwał na proces.

4 marca o 15.45 w opactwie św. Pawła przy Trzech Fontannach. To w tym miejscu oko. 64-67 roku Apostoł Paweł poniósł męczeńską śmierć przez ścięcie mieczem.

W czasie każdej mszy ojciec Dostatni wygłosi konferencję o św. Pawle. Przed mszą wprowadzenie do miejsca związanego z Apostołem Narodów przedstawi Agnieszka Tombińska.