Uchylamy rąbka tajemnicy, jak wygląda spotkanie braci z całej Prowincji.

Od poniedziałku, 29 stycznia, w Krakowie trwa Kapituła Prowincjalna. Dzień braci wypełnia modlitwa i różne dyskusje, zarówno plenarne, jak i podczas prac w komisjach.