Rozdział następny: Kapituła Prowincji A.D. 2018. Rysuje Tomasz Rojek OP.

Kapituła dominikanów to z jednej strony wydarzenie ważne, ponieważ reguluje nasze prawo. Dzięki jej postanowieniom, jako kaznodzieje możemy owocniej głosić słowo Boże. Z drugiej strony, jest również czasem, gdy wielu braci może spotkać się po długim okresie niewidzenia. Są takie sprawy, których w związku z tym opisać się nie da. Niektóre z nich, aby w nie uwierzyć trzeba zobaczyć.

rys. Tomasz Rojek OP

Z dominikanami i ich sposobem życia związanych jest wiele legend i opowieści. Często w naszych środowiskach wspominamy to, jak zapisali się w nich bohaterowie dominikańskiej różnorodności. Spisaniem części z nich zajęli się chociażby Szymon Popławski OP i Krzysztof Pałys OP w książce „Zapach pomarańczy”. W ramach tworzenia legend, inny z braci stwierdził, że drugi tom powinien być zatytułowany – zgodnie z dominikańską przenikliwością – „Smak cytryny”.

Przelewaniem naszego życia w linie oddające kształty nie za pomocą słowa lecz obrazu od jakiegoś czasu zajmuje się Tomasz Rojek OP. Przybliżał nam legendy o świętych dominikańskich w książce Elżbiety Wiater „Wypisz wymaluj”. Dominikański internet mieści w sobie wiele z jego komiksów traktujących o naszej modlitwie i zaangażowaniu w głoszenie.

rys. o. Tomasz Rojek OP

Kolejnym rozdziałem twórczości Tomasza, za co bracia są mu niezmiernie wdzięczni, jest pokazanie tego, czego być może opisać się nie da, a co miało miejsce przez czas trwania Kapituły Prowincjalnej A.D. 2018.

rys. o. Tomasz Rojek OP

Być może wielu z tych komiksów nie uda się w 100% rozszyfrować, a ich bohaterów zidentyfikować (chociaż sprawne dominikańskie oko nie powinno mieć z tym problemów). Niemniej jednak, pozwolą one rozgrzać wyobraźnię do tego stopnia, że niejedna legenda i opowieść na długie lata zagości w naszych klasztorach, duszpasterstwach, środowiskach.

rys. o. Tomasz Rojek OP

Album rodzinny powiększa się o kolejne elementy wskazujące na szaleńczy pomysł św. Dominika tak, jakby miał nas utwierdzać, że w tym szaleństwie jest metoda.

rys. o. Tomasz Rojek OP