Zapraszają Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie i Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Rozmowa ze znanym dominikańskim rekolekcjonistą to czwarte spotkanie z cyklu „Warto…”. Organizują je Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu i Uniwersytet Adama Mickiewicza. Comiesięczne, otwarte spotkania wypełniają rozmowy z zaproszonym gościem o życiu, drodze i celu.

Pierwszym gościem była w listopadzie himalaistka Kinga Baranowska. W grudniu gościł muzyk Robert Friedrich „Litza”, a w styczniu Dariusz Duma – przedsiębiorca i ekspert w dziedzinie zarządzania.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Jak się dochodzi do najważniejszych wartości

Pomysł spotkań zrodził się z okazji Jubileuszu 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, które powstało w 1937 roku z inicjatywy władz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. „Na nowo chcielibyśmy spotkać Uniwersytet i duszpasterstwo we wspólnym przedsięwzięciu” – mówią duszpasterze akademiccy z poznańskiego klasztoru dominikanów.

„Nicią przewodnią wszystkich spotkań i pretekstem, aby porozmawiać z zaproszonymi przez nas osobami, byłoby szczęście – odkryte, podjęte i realizowane przez naszych gości. Chcielibyśmy opowiedzieć o historiach i sposobach czy może raczej o walce i perypetiach związanych z dochodzeniem do najważniejszych wartości w naszym życiu. Szczególnie zaś do tych, które nie mieszczą się w kategoriach rynkowych i finansowych, ale są wyrazem wytrwałej pasji poszukiwania, czyli do wartości ludzkich” – dodają duszpasterze.

Tytuł spotkań tłumaczą tak: „Chcemy spiąć wszystkie spotkania rozpoczynającym je słowem «WARTO…», a o dokończenie zdania prosimy każdorazowo zaproszonego gościa”. Ojciec Szustak dla swojego spotkania wymyślił hasło „Warto być kreatywnym”.

Patronat honorowy nad spotkaniami objęli rektor UAM prof. Andrzej Lesicki i przeor poznańskiego klasztoru dominikanów, ojciec Michał Pac.

W Auditorium Maximum

Spotkanie z ojcem Adamem Szustakiem – w najbliższy poniedziałek, 5 lutego, o godzinie 19.00 w Auditorium Maximum (Collegium Iuridicum Novum, Wydział Prawa i Administracji, al. Niepodległości 53).

Rozmowę poprowadzi Michał Brożyński, pasjonat nowych technologii, autor bloga 90sekund.pl.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły serwis Dominikanie.pl, miesięcznik „W drodze” oraz Radio Emaus.

Warto być kreatywnym