Zapraszają Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie i Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Rozmowa z przedsiębiorcą i ekspertem w dziedzinie zarządzania to trzecie spotkanie z cyklu „Warto…”. Organizują je Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu i Uniwersytet Adama Mickiewicza. Comiesięczne, otwarte spotkania wypełniają rozmowy z zaproszonym gościem o życiu, drodze i celu.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Pierwszym gościem była w listopadzie himalaistka Kinga Baranowska. W grudniu gościł muzyk Robert Friedrich „Litza”.

Jak się dochodzi do najważniejszych wartości

Pomysł spotkań zrodził się z okazji Jubileuszu 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, które powstało w 1937 roku z inicjatywy władz Uniwersytetu Adama Mickiewicza. „Na nowo chcielibyśmy spotkać Uniwersytet i duszpasterstwo we wspólnym przedsięwzięciu.” – mówią duszpasterze akademiccy z poznańskiego klasztoru dominikanów.

„Nicią przewodnią wszystkich spotkań i pretekstem, aby porozmawiać z zaproszonymi przez nas osobami byłoby »szczęście« – odkryte, podjęte i realizowane przez naszych gości. Chcielibyśmy opowiedzieć o historiach i sposobach czy może raczej o walce i perypetiach związanych z dochodzeniem do najważniejszych wartości w naszym życiu. Szczególnie zaś do tych, które nie mieszczą się w kategoriach rynkowych i finansowych, ale są wyrazem wytrwałej pasji poszukiwania, czyli do wartości ludzkich” – dodają duszpasterze.

Tytuł spotkań tłumaczą tak: „Dlatego chcemy spiąć wszystkie spotkania rozpoczynającym je słowem »WARTO…«, a o dokończenie zdania poprosilibyśmy każdorazowo zaproszonego gościa”. Dariusz Duma dla swojego spotkania wymyślił hasło „Warto dążyć do celu, choć nie do każdego”.

Patronat honorowy nad spotkaniami objęli rektor UAM prof. Andrzej Lesicki i przeor poznańskiego klasztoru Dominikanów ojciec Michał Pac.

W Collegium Minus

Spotkanie z Dariuszem Dumą w najbliższy poniedziałek, 22 stycznia o godzinie 19.15 w Sali nr XVII Collegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza przy ulicy Wieniawskiego 1. Rozmowę poprowadzi Cezary Kościelniak z Wydziału Nauk Społecznych UAM.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły serwis Dominikanie.pl, miesięcznik „W drodze” oraz Radio Emaus.

Transmisja online: Studio Telewizji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.