Przez kolejne trzy lata będzie żyła zgodnie z Konstytucjami mniszek Zakonu Kaznodziejskiego.

Uroczystości odbyły się 28 stycznia w radońskim klasztorze. Obrzędy liturgiczne rozpoczęły się od przywitania zgromadzonych przy furcie klasztoru. Następnie błogosławieństwa siostrze Miriam udzielił jej ojciec, a wszyscy zostali pokropieni wodą święconą. W uroczystej procesji siostrze Miriam towarzyszyły przeorysza klasztoru, siostra Bernadeta Krzesłowska, i mistrzyni nowicjatu, siostra Jacka Poprawska.

W gronie Rodziny

Podczas liturgii w radońskiej kaplicy modlili się bliscy i przyjaciele siostry Miriam. Mszy świętej przewodniczył kapelan mniszek, ojciec Paweł Krupa. Przy ołtarzu byli obecni także ojciec Tomasz Zamorski – poprzedni kapelan sióstr, oraz ojcowie: Janusz Chwast (ze Służewa) i Krzysztof Frąckiewicz (z Korbielowa).

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele świeckich dominikanów ze Szczecina (skąd pochodzi siostra Miriam) i tworzących się fraterni w Radoniach i na Służewie. Tym samym w Radoniach byli obecni przedstawiciele wszystkich trzech gałęzi Zakonu.

Na trzy lata

Po Ewangelii siostra Miriam, leżąc krzyżem przed ołtarzem, usłyszała pytanie: „Czego żądasz?” Zgodnie z wielowiekową dominikańską tradycją, odpowiedziała: „Miłosierdzia Bożego i waszego”. Po krótkiej modlitwie i śpiewie hymnu do Ducha Świętego, nowicjuszka złożyła pierwsze śluby zakonne na ręce przeoryszy klasztoru:

Ja, siostra Miriam, składam profesję i przyrzekam posłuszeństwo Bogu, Najświętszej Maryi Pannie, świętemu Dominikowi, mistrzowi generalnemu Zakonu Braci Kaznodziejów i tobie, siostrze Bernadecie, przeoryszy tego klasztoru Matki Bożej Różańcowej, i twoim następczyniom, według Reguły świętego Augustyna i ustaw Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, że będę posłuszna tobie i twoim następczyniom przez trzy lata.

Następnie kapelan mniszek poświęcił szkaplerz – część habitu noszonego przez mniszki. Widocznym znakiem złożonych ślubów było nałożenie na głowę neoprofeski czarnego welonu (w okresie nowicjatu siostry noszą welon barwy białej), uwieńczonego kwietnym wiankiem.

Wcześniej niż bracia

Siostra Miriam pochodzi ze Szczecina. W styczniu 2016 roku przyjęła habit mniszek i rozpoczęła dwuletni nowicjat. Jej patronką w Zakonie jest Maryja w tajemnicy nawiedzenia św. Elżbiety.

Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego założył w 1206 roku św. Dominik Guzman – 10 lat przed powstaniem męskiej gałęzi Zakonu. W Polsce żyje około 60 mniszek, mają trzy klasztory: w Krakowie, Świętej Annie i w Radoniach pod Warszawą, gdzie są obecne od 1990 roku.