Włącz się w modlitwę w intencji kapituły prowincjalnej dominikanów – 29 stycznia rozpoczyna się w Krakowie.

Co cztery lata w Krakowie odbywa się trwająca kilka tygodni Kapituła Prowincjalna polskich dominikanów. Uczestniczą w niej prowincjał, przeorzy i delegaci poszczególnych klasztorów. Zbierają się, by podsumować miniony okres, wybrać nowego prowincjała i wytyczyć kierunki misji Zakonu w Polsce na kolejne lata.

Modlitwa od dziś do końca lutego

Świeccy dominikanie z tworzącej się nowej fraterni na warszawskim Służewie zapraszają do podjęcia modlitwy za uczestników Kapituły i podejmowane podczas niej decyzje. Każdy uczestnik akcji otrzyma losowo przydzielonego ojca, uczestniczącego w Kapitule, i będzie towarzyszył mu codzienną modlitwą do 28 lutego.

Włącz się do akcji #OgarnijKapitułę

Patronem akcji i orędownikiem w modlitwie jest święty Jacek Odrowąż – pierwszy polski dominikanin, a jednocześnie patron Polskiej Prowincji Zakonu.

Wspólna modlitwa rozpoczyna się 22 stycznia i trwa do końca lutego. Do akcji można dołączyć w dowolnym momencie.

Patronat medialny nad akcją objął serwis dominikanie.pl

Dla zbawienia dusz

Chociaż w Kapitule uczestniczą jedynie bracia dominikanie, ich decyzje mają wpływ na całość misji, którą podejmują w Polsce. Kapitularze dyskutują o kierunkach duszpasterstwa, o nowych zaangażowaniach i formach obecności w świecie i w Kościele.

Czy i jak skutecznie głosić Ewangelię w internecie? Które przestrzenie współczesnego ubóstwa mają stać się miejscem obecności dominikanów? Jak prowadzić duszpasterstwo w parafiach? Jak mówić do młodzieży i studentów, by przyciągać ich do Chrystusa? Jak współpracować z Rodziną Dominikańską, by Ewangelia mogła docierać na krańce świata? Czy i gdzie otwierać nowe klasztory w Polsce? To tylko niektóre z tematów, które podejmują bracia podczas Kapituły.

Dołącz do wydarzenia

Rozstrzygnięcia Kapituły dotykają tych, do których dominikanie są posłani – członków grup i duszpasterstw, istniejących przy poszczególnych klasztorach, parafian i przyjaciół dominikanów, a także tych, którzy znają dominikańskie głoszenie wyłącznie z internetu czy książek. To dla zbawienia dusz cały Zakon głosi Ewangelię.

Seminarium Ducha Świętego

Towarzysząc modlitwą braciom, którzy uczestniczą w Kapitule, chcemy wyprosić dla nich łaskę, aby najbliższe tygodnie wypełniło wsłuchiwanie się w Bożą wolę. Jak mówi generał Zakonu, o. Bruno Cadoré:

Czas kapituły ma być odpoczynkiem od naszych wizji, pomysłów, strategii, aby centralny głos mógł należeć do Ducha Świętego. Naszemu kaznodziejstwu nie może zabraknąć Jezusowego wzruszenia wobec tych, którzy się do nas garną, i wobec tych, których nie spotkamy w Kościele, bo czekają, aż to Kościół opuści swoje mury, aby ich odnaleźć.

Autorem tekstu jest Piotr A. Górski z z tworzącej się fraterni świeckich dominikanów na Służewie

#OgarnijKapitułę