Wydawcą pisma jest Instytut Tomistyczny w Warszawie.

„Przegląd Tomistyczny” w ocenie MNiSW zalicza się do grona najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. Od ubiegłego roku periodyk jest redagowany przez nowe kolegium redakcyjne, w którym funkcję redaktora naczelnego pełni o. prof. Bogusław Kochaniewicz OP.

„Nowy tom, w częściach historycznej i doktrynalnej, prezentuje owoce badań nad wybranymi aspektami filozofii średniowiecznej, teologii biblijnej, patrystycznej, oraz szeroko pojętej teologii inspirującej się myślą św. Tomasza z Akwinu, uczonych reprezentujących polskie i zagraniczne ośrodki naukowe.” – mówi o. Kochaniewicz.

„Różnorodność i bogactwo podejmowanych przez nich kwestii oraz interdyscyplinarny charakter czasopisma sprawia, że „Przegląd Tomistyczny” staje się ważnym forum wymiany myśli polskich i zagranicznych mediewistów” – dodaje naczelny „Przeglądu Tomistycznego”.

Od niedawna czasopismo, oprócz wersji papierowej, ukazuje się również w wersji elektronicznej publikowanej na znanych polskich i zagranicznych platformach elektronicznych.