Wierzyć i wiedzieć? Dialog o miejscu religii w kulturze post-sekularnej – to tytuł wykładu, który wygłosi ojciec Kłoczowski. Prelegent zapowiada, że będzie to refleksja nad myślą Josepha Ratzingera i Jüngera Habermasa. Spotkanie z ojcem Kłoczowskim rozpocznie się o godzinie 18 przy ul. Sławkowskiej 14. fot. Tomasz Rojek OP

22 stycznia w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie.

Wierzyć i wiedzieć? Dialog o miejscu religii w kulturze post-sekularnej – to tytuł wykładu, który wygłosi ojciec Kłoczowski. Prelegent zapowiada, że będzie to refleksja nad myślą Josepha Ratzingera i Jüngera Habermasa.

Spotkanie z ojcem Kłoczowskim rozpocznie się o godzinie 18 przy ul. Sławkowskiej 14.

fot. Tomasz Rojek OP