51 braci afiliowanych do niej wybierze prowincjała oraz podejmie decyzje dotyczące zarządu Prowincją.

Kapituła została zwołana przez ustępującego przełożonego polskich dominikanów, o. Pawła Kozackiego OP. Odbywa się w najstarszym klasztorze dominikańskim na terenie Polski, u grobu świętego Jacka, patrona Polskiej Prowincji.

W przeddzień rozpoczęcia Kapituły trzech najstarszych kapitularzy zweryfikowało dokumenty wszystkich delegatów, umożliwiające ich udział w obradach i wyborze.

Dzisiaj, na rozpoczęcie obrad, bracia biorący udział w Kapitule będą uczestniczyli we Mszy o Duchu Świętym. Pierwszego dnia wysłuchają sprawozdania o. Pawła Kozackiego OP. Zajmą się również sposobem sprawowania rządów w naszej Prowincji.

W kolejnych dniach swoje sprawozdania złożą oficjaliści i przeorzy klasztorów. Uczestnicy Kapituły wejdą w skład kilku komisji, w których będą toczyły się szczegółowe obrady dotyczące poszczególnych zagadnień, takich jak działalność apostolska czy sytuacja gospodarcza.

W piątym dniu Kapituły odbędzie się dzień skupienia. Poprowadzi go dla kapitularzy ks. dr Wojciech Węgrzyniak, krakowski duchowny, znany kaznodzieja i rekolekcjonista. Dzień ten będzie również czasem rozmów o kandydatach na urząd prowincjała.

Mszą o Duchu Świętym rozpocznie się szósty dzień Kapituły – 3 lutego. Intencją Mszy będzie prośba o dobry wybór przełożonego Polskiej Prowincji naszego Zakonu. Tego dnia bracia wybiorą prowincjała. Wybór ten musi zostać zatwierdzony przez generała Zakonu, o. Bruno Cadoré OP.

Włącz się do akcji #OgarnijKapitułę
Dołącz do wydarzenia

W kolejnych dniach zostanie wybrane tzw. definitorium Prowincji – gremium, którego zadaniem jest m.in. wskazanie oficjalistów Prowincji, czyli osób odpowiedzialnych za poszczególne elementy życia dominikanów. W tym czasie swoje wnioski formułują poszczególne komisje.

Jak pisze jeden z poprzednich generałów Zakonu, ojciec Timothy Radcliffe: „Nie wystarczy po prostu stosować Konstytucji, jakby były one tylko zbiorem praw. Musimy rozwinąć to, co można by nazwać duchowością rządzenia, abyśmy dzięki niej mogli wzrastać wspólnie jako bracia i kaznodzieje”. W tym duchu kapitularze będą zastanawiać się nad kolejnym czteroleciem, tak aby rządy sprawowane wśród polskich dominikanów służyły owocnemu realizowania powołania.

Kapituła Prowincji powinna zakończyć się 24 lutego. Wszystkie jej ustalenia wymagają zatwierdzenia przez generała Zakonu.

#OgarnijKapitułę