14 grudnia w klasztorze dominikanów na warszawskim Służewie.

To kolejny z serii Wykładów Otwartych, które organizuje Instytut Tomistyczny. W tym roku poświęcone są one zagadnieniu natury i łaski. Najbliższy wykład, zatytułowany „Czy aniołowie zostali stworzeni w łasce?”, wygłosi o. dr Michał Mrozek OP z Instytutu Tomistycznego.

Prelegent jest teologiem moralistą i wykładowcą Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów. Pełni też funkcję wicedyrektora Instytutu Tomistycznego oraz zastępcy redaktora naczelnego rocznika „Przegląd Tomistyczny”. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie („Angelicum”).

Wykład – w czwartek, 14 grudnia, o godzinie 19 w Auli im. Jacka Woronieckiego służewskiego klasztoru. Wstęp wolny.

Wykłady Otwarte Instytutu Tomistycznego odbywają się tradycyjnie w klasztorze Ojców Dominikanów na stołecznym Służewie. Ich współorganizatorem jest Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Więcej o tej inicjatywie na stronie internetowej Instytutu Tomistycznego:

it.dominikanie.pl