Czekamy na zdjęcia z dominikańskich kościołów.

Przekonywanie do tego, aby chodzić na roraty nie jest niczym trudnym. Mimo wczesnej godziny, w wielu naszych kościołach brakuje miejsca. Spóźnialscy, którzy nie poradzili sobie z budzikiem, źle wyliczyli czas potrzebny do mniej lub bardziej świadomego dotarcia na autobus miejski, wielokrotnie poniekąd za karę muszą całą liturgię przeżywać stojąc poupychani pomiędzy ławkami.

Doświadczenie wspólnego oczekiwania buduje Kościół. Kościół jest piękny zaangażowaniem każdego, kto w roratach uczestniczy. Pieśni pełne ducha, płonne kazania, płomień świec, rozmodleni ludzie. przede wszystkim zaś Maryja, która wspiera nas w oczekiwaniu.

Zapraszamy do tego, abyś także Ty stał się inspiracją i budowniczym piękna. Stąd ten konkurs. Dobre zawody. Pozwól zapamiętać chwilę i zrób zdjęcie. Najciekawsze, najbardziej inspirujące i budujące zostaną nagrodzone.

Czekamy na zdjęcie z rorat odbywających się w którymś z naszych dominikańskich kościołów na terenie Polski. Chcielibyśmy, aby inni mogli się z nami ucieszyć atmosferą spotkania razem z Wami w czasie ich trwania. Poniżej znajdziecie regulamin. Konkurs rządzi się swoimi prawami. Nie poddawajcie się. Zależy nam na Was!

Wśród nagród książka o. Pawła Krupy OP „Krupówki warszawskie”. Wy dzielicie się z nami. My dajemy Wam to, co sami mamy najpiękniejsze, czyli nasze słowo o Słowie!

 

REGULAMIN konkursu fotograficznego

pobierz pdf

I. ORGANIZATOR & SPONSOR
 1. Dominikanie.pl
II. ADRESACI KONKURSU
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografów dobrej woli chętnych do podjęcia wyzwania i kilkutygodniowej przygody. Zapraszamy zarówno profesjonalnych fotografów, jak i amatorów.
 2. W konkursie mogą wziąć również udział siostry i bracia dominikanie. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie po zaakceptowaniu Regulaminu przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
III. CZAS TRWANIA
 1. Konkurs trwa od 4 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.
IV. TEMATYKA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH
 1. Głównym tematem konkursu są msze roratnie i wydarzenia z nimi związanie mające miejsce w dominikańskich klasztorach na terenie Polski.
 2. Zdjęcia można zgłaszać przez cały czas trwania konkursu.
 3. Zdjęcia nadsyłane na konkurs muszą spełniać następujące warunki
 • zdjęcie o tematyce roratniej powinno być wykonane w dominikańskim kościele terenie Polski.
 • zdjęcie zostało wykonane na śniadaniu pororatnim w jednym z  naszych klasztorów na terenie Polski.
 • zdjęcie zawiera elementy identyfikacji wizualnej dominikanów (budynki klasztorne, symbole zakonu).
 • zdjęcie zostało nadesłane na adres [email protected] w formacie JPG (dłuższy bok min. 1000px) lub GIF (dla kinografik) wraz z ich opisem.
 • uczestnik wysyłając swoje zgłoszenie deklaruje, iż jest autorem nadesłanej pracy. W wyjątkowych sytuacjach może również zostać poproszony o udowodnienie, iż przysługują mu wyłączne prawa do zdjęcia.
 • zdjęcie może być zrobione dowolnym aparatem (analogowym, cyfrowym, telefonem komórkowym), nie ma ograniczeń w kwestii obróbki w programach graficznych, byle zdjęcie wciąż można było zakwalifikować do fotografii lub kinografiki. Zdjęcia opatrzone znakami wodnymi/ramkami nie będą brane pod uwagę.
 • zgłoszone zdjęcia muszą pochodzić z roku 2017.
 • nadesłane zdjęcia nie mogą być publikowane wcześniej.
 • uczestnicy, których zdjęcia zostaną nagrodzone mogą zostać poproszeni o udostępnienie pełnej rozdzielczości zdjęcia.
 • każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż trzy zdjęcia w czasie trwania konkursu.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie dominikanie.pl 23 grudnia 2017 r. Nagrody zostaną rozesłane do uczestników w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.
VI. NAGRODY
 1. Nagrodami w konkursie są książki wydawnictwa „W drodze”. Nagradzani są autorzy zdjęć, które zajęły trzy pierwsze miejsca oraz dwa zdjęcia wyróżnione w konkursie. Nagrodzonym można być tylko za jedno zdjęcie.
VII. JURORZY
 1. Piotr Geisler OP, redaktor naczelny dominikanie.pl – przewodniczący
VIII. JAK WEJŚĆ DO GRY
 1. Przeczytaj uważnie REGULAMIN Konkursu.
 2. Wykonaj zdjęcie i prześlij je na adres [email protected]. Możesz wysłać maksymalnie trzy zdjęcia. Zdjęcia można nadsyłać osobno w różnym czasie trwania konkursu.
IX. WARUNKI I SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
 1. Nadesłanie zdjęcia na adres [email protected]. Podpisanie zdjęcia imieniem i nazwiskiem, pełnym adresem, datą wykonania i miejscem, gdzie zostało zrobione. Dołączenie, w wypadku osób niepełnoletnich, imienia i nazwiska oraz adresu opiekuna prawnego oraz jego numeru telefonu.
 2. Zgoda na warunki konkursu zawarte w Regulaminie konkursu “Zdjęcie na adwent”. (Wysłanie zdjęcia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu).
X. REGUŁY I PRAWA AUTORSKIE
 1. Zgłaszając pracę na konkurs uczestnik zachowuje prawa autorskie oraz potwierdza i zapewnia Polską Prowincję Zakonu Kaznodziejskiego, że posiada wszelkie prawa, kompetencje i upoważnienia konieczne w celu udzielenia powyższej licencji. Poprzez zgłoszenie na konkurs fotografii, autor udziela jednak Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego bezterminowej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na reprodukowanie i modyfikację zdjęć oraz ich publikowanie (podpisanych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Dominikanie.pl a także na stronach klasztorów dominikańskich, które są przedmiotem konkursu. Celem tej licencji jest umożliwienie wyświetlania zdjęć na wyżej wymienionych stronach internetowych.
XI. CEL KONKURSU “Zdjęcie na adwent”
 1. zainteresowanie fotografią środowisk dominikańskich, zachęta do poszerzenia ich umiejętności fotograficznych oraz poszukiwanie ujęć z nowych perspektyw.
 2. zaangażowanie lokalnych fotografów i skontaktowanie ich z braćmi i siostrami z Zakonu św. Dominika, aby fotografie mogły zostać opublikowane na stronach internetowych klasztorów.
 3. powstanie zbioru fotografii do wykorzystania na nowo powstałych stronach internetowych klasztorów.
 4. zachęcanie do eksplorowania krajobrazu klasztornego w czasie okresu adwentu

XII. ZMIANY W REGULAMINIE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. W przypadku zmian, wszyscy uczestnicy będą o nich poinformowani pocztą elektroniczną.