Pieniądze dały Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polska Prowincja Dominikanów.

Renowacja dominikańskiej świątyni trwa od kilu lat. „W tym roku wykonaliśmy renowację ściany północnej nawy głównej, dokończyliśmy renowację, ściany południowej nawy bocznej i rozpoczęliśmy prace przy prawej wieży” – mówi ojciec Krzysztof Kocjan, przełożony wspólnoty dominikanów w Witebsku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dało na ten cel 60 tysięcy zł., a Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego – 14500 zł.

Kościół św. Barbary powstał pod koniec XVIII wieku, a w następnych stuleciach został przebudowany w stylu neoromańskim.  Projekt rozbudowy wykonał Wiktor Junosza Piotrowski, który projektował m.in. gmach kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej świątynię zamknięto i zamieniono na magazyn nawozów sztucznych. W 1990 roku zrujnowany kościół zwrócono wiernym. Opiekę nad świątynią powierzono dominikanom, którzy po przerwie spowodowanej kasatą zakonu przez władze carskie w 1832 roku, powrócili na te ziemie.

W latach 1999-2011 kościół św. Barbary pełnił jednocześnie funkcję katedry diecezji witebskiej.