Zapraszają Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozmowa ze znaną himalaistką otworzy cykl spotkań „Warto…”, organizowanych przez Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie w Poznaniu i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Comiesięczne, otwarte spotkania wypełnią rozmowy z zaproszonym gościem o życiu, drodze i celu.

Jak się dochodzi do najważniejszych wartości

Pomysł spotkań zrodził się z okazji Jubileuszu 80-lecia Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego, które powstało w 1937 roku z inicjatywy władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. „Na nowo chcielibyśmy spotkać Uniwersytet i duszpasterstwo we wspólnym przedsięwzięciu.” – mówią duszpasterze akademiccy z poznańskiego klasztoru dominikanów.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

„Nicią przewodnią wszystkich spotkań i pretekstem, aby porozmawiać z zaproszonymi przez nas osobami byłoby »szczęście« – odkryte, podjęte i realizowane przez naszych gości. Chcielibyśmy opowiedzieć o historiach i sposobach czy może raczej o walce i perypetiach związanych z dochodzeniem do najważniejszych wartości w naszym życiu. Szczególnie zaś do tych, które nie mieszczą się w kategoriach rynkowych i finansowych, ale są wyrazem wytrwałej pasji poszukiwania, czyli do wartości ludzkich” – dodają duszpasterze.

Tytuł spotkań tłumaczą tak: „Dlatego chcemy spiąć wszystkie spotkania rozpoczynającym je słowem »WARTO…«, a o dokończenie zdania poprosilibyśmy każdorazowo zaproszonego gościa”. Kinga Baranowska dla swojego spotkania wymyśliła hasło „Warto iść w górę”.

Patronat honorowy nad spotkaniami objęli rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki i przeor poznańskiego klasztoru Dominikanów ojciec Michał Pac.

W Auli Lubrańskiego

Spotkanie ze zdobywczynią dziewięciu ośmiotysięczników w najbliższy poniedziałek, 27 listopada o godzinie 19 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rozmowę z Kingą Baranowska poprowadzi ojciec Roman Bielecki, redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”.

Serwis Dominikanie.pl objął patronatem medialnym cykl spotkań „Warto…”.