Prezydent Andrzej Duda odznaczył znanego profesora ojca Jacka Salija jednym z najważniejszych odznaczeń państwowych.

Ojciec Jacek Salij otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju teologii i filozofii, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w pracy literackiej i publicystycznej. Uroczystość wręczenia jednego z najwyższych polskich odznaczeń państwowych odbyła się w Pałacu Prezydenckim w dniu Święta Niepodległości.

Ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w 1921 roku Order Odrodzenia Polski jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu. Dzieli się on na pięć klas, wśród których klasę najwyższą stanowi Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski. W hierarchii ważności polskich orderów i odznaczeń cywilnych zajmuje on drugie miejsce, po Orderze Orła Białego.

Ojciec prof. dr hab. Jacek Salij, urodzony w 1942 roku w Budach na Wołyniu, jest teologiem, duszpasterzem oraz autorem wielu publikacji naukowych, popularyzatorskich i tłumaczeń.  Przez kilka dziesięcioleci był związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dawniejszą Akademią Teologii Katolickiej, pracując jako wykładowca oraz kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej. Niemal przez całe swoje życie kapłańskie w Zakonie Dominikańskim jest związany z kościołem św. Jacka w Warszawie, gdzie swoim kaznodziejstwem i posługą duszpasterską służy już kilku pokoleniom mieszkańców stolicy. Wspólnota dominikanów świętuje w tym roku jubileusz 75-lecia życia oraz 50-lecia kapłaństwa ojca Jacka.

Wśród osób uhonorowanych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski znajduje się także inny dominikanin, ojciec Ludwik Wiśniewski, wyróżniony w czerwcu 2015 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w uznaniu wybitnych zasług w kształtowaniu patriotycznych postaw Polaków, za działalność duszpasterską oraz chrześcijańskie świadectwo wolności, humanizmu i tolerancji.

Mirosław Sander OP