Akcja Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” na listopad. Jak wziąć w niej udział?

W Kościele listopad jest czasem, w którym w sposób szczególny staramy się „złapać kontakt” z naszymi braćmi po drugiej stronie życie – świętymi i cierpiącymi w czyśćcu. Świętych prosimy o wstawiennictwo, a za cierpiących warto się pomodlić.

Idealną możliwością jest uzyskanie za zmarłego odpustu kar doczesnych za grzechy. Jako młodzi ludzie nie mamy (zazwyczaj) zbyt wielu znanych nam zmarłych. Dlatego warto pomodlić się za tych, za których być może nikt się nie modli.

Odpuść sobie

Dlatego stworzyliśmy listę znanych ludzi z całego świata, którzy zmarli w 2017 roku. Tutaj możesz wylosować osobę, za podejmiesz praktykę odpustu. Pod spodem dowiesz się też jak.

Oto podstawowe warunki uzyskania odpustu:
 • być w stanie łaski uświęcającej przynajmniej pod koniec wykonywania przepisanego dzieła,
 • posiadać przynajmniej ogólną intencję uzyskania odpustu,
 • spowiedź sakramentalna,
 • Komunia eucharystyczna,
 • modlitwa w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz…. Wierzę…),
 • ponadto wymaga się wykluczenia wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego.
Jak zyskać odpust? (wybierz coś dla siebie)
 • pobożnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum
 • w oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych(od 1.11 – 8.11) nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych
 • pół godziny adoracji Najświętszego Sakramentu
 • pół godziny lektury Pisma Świętego
 • wspólne odmówienie różańca w kościele, w kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu
 • pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej

Więcej o odpuście przeczytasz pod tymi linkami:

Odpusty – co to właściwie jest?
Jak po śmierci od razu pójść do nieba?