To młodzieżowy ruch powstały z inspiracji Jana Pawła II.

W budynku parafialnym przy kościele Allerheiligen (Wszystkich Świętych), którym opiekują się dominikanie z Polski, zamieszkała kilka dni temu piątka młodych ludzi z Grupy Jugend 2000 (Młodzież 2000).

„Będą próbowali żyć w miarę wspólnie chociaż nie są zgromadzeniem zakonnym, pracować, studiować. Pełniąc normalne codzienne obowiązki, przy okazji będą pomagać w naszych parafiach” – mówi ojciec Jan Kulik, przełożony domu św. Alberta Wielkiego w Monachium i administrator parafii św. Alberta oraz parafii Wszystkich Świętych.

Jugend 2000 to międzynarodowy ruch młodzieżowy powstały z inspiracji nauk Jana Pawła II. Ich podstawowe cele to: pogłębiać wiarę i przekazywać radość spotkania z Jezusem i Jego Kościołem innym młodym ludziom. Osiągnięciu tych celów służą cztery fundamenty: budowanie głębokiej osobistej więzi z Jezusem poprzez Eucharystię; „za rękę” z Maryją ku Chrystusowi; wierność Kościołowi i Papieżowi; gruntowna znajomość Pisma Świętego.

„Cieszymy się, że są z nami i prosimy o modlitwę za tych młodych ludzi, bo takich jest w Niemczech niewielu” – mówi o. Kulik.  

fot. facebook.com / Jugend 2000