Wykład w sobotę w łódzkim klasztorze.

Prelekcję, zatytułowaną „Sakrament pokuty jako droga rozwoju chrześcijańskiego”, wygłosi ojciec Andrzej Kuśmierski z klasztoru dominikanów we Wrocławiu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w auli na pierwszym piętrze klasztoru.

Wykłady Dominikańskiej Szkoły Wiary w Łodzi organizuje działająca przy klasztorze fraternia świeckich dominikanów.