Wykład w sobotę, 28 października, u braci w Ustroniu-Hermanicach.

„Inkwizycja: biała i czarna” – to tytuł prelekcji, którą wygłosi ojciec Tomasz Gałuszka, prezes Dominikańskiego Instytutu Historycznego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 w kawiarence przy klasztorze dominikanów.